Industri nyheter

Köksartiklar i rostfritt stål: Köksutrustningens huvudprinciper Rostfritt stål

2022-02-26
Köksutrustning i rostfritt stål: hygienprinciper
Köksredskap måste ha förmågan att motstå föroreningar, särskilt för att förhindra förorenad mat som kackerlackor, möss, myror etc., för att säkerställa den inre kvaliteten på hela köksredskapen. Vissa skåp på marknaden är förseglade med kackerlacksremsor. Denna teknik kan effektivt förhindra att mat förorenas.

Köksutrustning i rostfritt stål: Brandförebyggande principer
Köket är där en öppen låga används i moderna hem. Materialets flamskyddsförmåga bestämmer säkerheten för köksredskap och även familjen, särskilt flamskyddsförmågan hos köksredskapens yta, vilket är ett viktigt kriterium för att välja köksredskap. Därför är ytmaterialen i köksutrustning som produceras av vanliga köksutrustningstillverkare alla obrännbara och flamskyddade material.

Köksutrustning i rostfritt stål: Principen om bekvämlighet
Driften av köket måste ha en rimlig process. Därför, vid utformningen av köksredskap, är det mycket viktigt att utforma arrangemanget av varje del enligt rätt process, vilket är bekvämt för framtida användning. Då påverkar höjden på kaminen och placeringen av det hängande skåpet direkt användarvänligheten. Därför är det nödvändigt att välja köksredskap som överensstämmer med ergonomiska principer och köksdriftsprocedurer.

Köksutrustning i rostfritt stål: Estetiska principer

Köksredskap krävs inte bara för att vara tilltalande i utseende och färg, utan också hållbara. Därför krävs att de är lätta att motstå föroreningar och har bra rengöringsprestanda. Detta kräver att ytmaterial har god olje- och rökbeständighet, så att köksredskap kan hålla ytan ren och ny under lång tid